Felrapportering

Har du problem på webbplatsen, upptäckt något som är fel eller vill du lämna ett förslag på förbättring? Här kan du skicka in dina synpunkter eller en felanmälan som rör eFörslag och Demokratiportalen.­

Vi kan behöva kontakta dig i vårt arbete med att lösa problemet/felet.

Alla fält markerade med * måste vara ifyllda.