Vägledning

Vem kan skapa och skriva under eFörslag?
Alla får skriva ett eFörslag oavsett ålder eller var man bor. 

Hur registrerar jag mig?
Du registrerar dig genom att klicka på "Registrera"-länken uppe i högra hörnet. Det är enkelt att registrera sig; du fyller i några uppgifter som vi använder för att kunna kontakta dig om eFörslaget.

Hur skapar jag ett eFörslag?
När du har registrerat dig och loggat in, kan du använda länken till vänster - klicka på "Lägg till ett eFörslag" och följ instruktionerna. 

Hur skriver jag under ett eFörslag?
Om du vill skriva under ett förslag, klicka på "Se eFörslag" till vänster. Där kan du se alla aktiva förslag och sedan välja det förslag du är intresserad av och läsa all information om ämnet. Vill du skriva under - klicka på "Skriv under eFörslaget". För att skriva under ett eFörslag måste du vara registrerad som användare på webbplatsen. Du kan bara skriva under ett specifikt eFörslag en gång. Samtliga som besöker eFörslaget kan se namnen på de personer som skrivit under förslaget.

Vad måste ett eFörslag innehålla?
eFörslaget ska innehålla en kort rubrik och en sammanfattning som skrivs direkt efter rubriken. Tala tydligt om vilken åtgärd du vill att kommunen ska göra. Om det inte framgår tydligt, kommer vi att kontakta dig innan det visas publikt. Ta gärna med information som är viktigt för eFörslaget och beskriv motiven till ditt förslag. Du kan lägga till information som externa dokument, fotografier och länkar till andra webbsidor för att hjälpa till att skapa förståelse för ditt förslag.

Vad kan mitt eFörslag handla om?
Ditt eFörslag kan handla om alla de verksamheter som ligger inom kommunens ansvarsområde. Om du är osäker på vad som är ett kommunalt ansvar är du välkommen att besöka www.soderkoping.se eller kontakta kommun@soderkoping.se

Vilka eFörslag publiceras inte?
Förslag och kommentarer som strider mot gällande lag eller kommunens värdegrund eller är diskriminerande, oseriösa eller stötande kommer inte att publiceras. Kommunen har hela rätten att bestämma vad som publiceras. 

Det kan hända att ditt eFörslag inte kan behandlas, exempelvis om det finns formella skäl till det, såsom en pågående parallell process, eller rättsprocess. Förslag som inte ligger på kommunens ansvar utan på annan myndighet/verk publiceras ej.

Om vi beslutar att ett eFörslag inte kan publiceras kommer vi att kontakta förslagsställaren för att diskutera skälen. Denne får då också en möjlighet att skriva om sitt förslag.

Vad händer med mitt förslag?
När du har skickat in ditt eFörslag publiceras det efter kontroll om det finns liknande eFörslag. Vi kommer också att granska om förslaget följer våra riktlinjer.

Hur marknadsförs eFörslaget?
Enskilda eFörslag kommer inte att marknadsföras särskilt av kommunen. Förslagsställaren kan själv marknadsföra sitt förslag i sociala medier, lokala tidningar med mera.

Hur många underskrifter måste ett eFörslag ha för att det ska behandlas?
För att ett förslag ska behandlas i någon av kommunens nämnder måste förslaget samla minst 40 namn.

Hur länge får ett eFörslag samla underskrifter?
Ett förslag samlar underskrifter på kommunens hemsida i 3 månader. Därefter ligger förslagen synliga på hemsidan minst ett år, men man kan inte längre stödja dem. De förslag som inte samlat tillräckligt med stöd ligger synliga som avslutade under ett år.

Vad händer sedan?
Om förslaget har fått minst 40 underskrifter när slutdatumet för eFörslaget har nåtts, lämnas det över till den nämnd som huvudsakligen berörs av förslaget för beredning och behandling. Du kommer att få ett meddelande om hanteringen av ditt ärende.