Fågelmatning vid Storån

Sammanfattning

Hänvisning till NT 2017-01-17 och "storskalig matning" av änder och kajor i Storån. För oss boende i området skapar detta åter risker för problem med råttinvasion liknande det som inträffade när kommunen inrättade matningsplats kallad Ankeborg och matade med säd. Följden blev att man ganska snart fick ta bort matningsplatsen, då råttorna tog över. Risken är därför stor att detta upprepas om privatpersoner företag "storskalig" matning med säd. Liknande problem uppstod för ett par år sedan, då en äldre man matade med stora volymer hundmat företrädelsevis på Hagatorget. Detta skapade då problem för affärer och serveringar med änder och kajor. Har lämnat en mer omfattande beskrivning till Karolina Hedlund på miljökontoret.

Beskrivning

Matning av änder och kajor i anslutning till Storån är helt onödigt oberoende av årstid och klimat. Fåglarna hittar själva sätt att överleva och har gjort så i 1000-tals år. Matningens negativa påverkan är antalet fåglar i centrum speciellt kajor, men även ändernas antal har ökat markant. Vi som bor i anslutning till detta får dras med sanitära problemen samt svårigheter i framkomst. Den matning som sker med enstaka brödbitar av barn och föräldrar är inget vi vänder oss mot utan den "storskaliga" matningen främst med säd.

Direktlänk till eFörslaget

http://soderkoping.demokratiportalen.se/eforslag/72

Skriv under eFörslag

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Lennart Ericson 2017-01-25

Status

Avslutad

Förslagsställare

Lennart Ericson

Startdatum

2017-01-25

Slutdatum

2017-02-28

Målgrupp

Samhällsbyggnadsnämnden

Signaturer

1 onlineunderskrifter