Se eFörslag

Här ser du alla publicerade eFörslag. Du kan filtrera listan på en specifik status med hjälp av rullmenyn till höger.
­
Klicka på ett eFörslag för att läsa mer om det eller för att skriva under det.

Vill du lämna ett eget eFörslag? Klicka då på "Lägg till ett eFörslag" i vänstermenyn.
info Du kan sortera tabellen på olika sätt genom att klicka på rubrikerna.
Titel
Förslagsställare
Målgrupp
Slutdatum
Signaturer
Status
Discgolfbana i Söderköping Carl-Magnus Bäckman Servicenämnden 2021-10-09 0 Samlar underskrifter
Parkera fritidsfordon Lars Andersson Kommunstyrelsen 2021-08-13 1 Avvaktar förslagsställarens beslut
Bro mellan Broby och Tyketorp/Nyströmska skolan Maria Hultman Samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-31 40 Inlämnad för vidare hantering
Inomhusbassäng Ulrika Andersson Servicenämnden 2015-06-18 59 Avslutad
Dansbanan vid kanalen Ing-Liz Svensson Servicenämnden 2015-04-26 3 Avslutad
Vägning av hushållssopor Susanne Hemmingson Servicenämnden 2015-06-30 2 Avslutad
Busslinje för pendlare till Linköping Peter Hallberg Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-29 9 Avslutad
Miljöstation Östra Ryd Lars Roos Servicenämnden 2015-07-06 5 Avslutad
trafik Håkan Thander Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-30 2 Avslutad
Fast arena i Brunnsparken Louise Djenfer Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-31 1 Avslutad
Regelskärpning fyrverkerier Irene Jernberg Samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-31 8 Avslutad
Gång och cykelväg V.Husby-Ö.Ryd Marina Wilce Samhällsbyggnadsnämnden 2016-07-24 50 Avslutad
Byt ut alla skräpkorgar utan lock omgående Maria Svensson Servicenämnden 2016-07-01 1 Avslutad
Förslag till förenklad sophämtning och rättvisare taxa Lars Bodelius Servicenämnden 2016-09-06 1 Avslutad
Bevattningsförbud i Snövelstorp Helena Gustavsdotter-Karlsson Servicenämnden 2016-11-30 0 Avslutad
Fågelmatning vid Storån Lennart Ericson Samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-28 1 Avslutad
Badplats Skiren, Östra Ryd. Jesper Skoglund Servicenämnden 2017-10-31 44 Avslutad
Belysning pulkabacke Ida Gröndahl Servicenämnden 2018-04-30 1 Avslutad
Belysning Pulkabacke Strömsväg/Vänsögatan Annica Andersson Servicenämnden 2018-04-14 0 Avslutad
Centralt äldreboende Ingrid Broman Socialnämnden 2018-07-26 0 Avslutad
Klarsjöbadet Björn Johansson Servicenämnden 2018-10-31 1 Avslutad
Friluftsbadet Maria Johansson Servicenämnden 2018-10-31 12 Avslutad
El vid gästplatser i Storån Ulf Axelsson Servicenämnden 2019-04-15 0 Avslutad
Lekpark i Eriksvik Fredrik Taleman Servicenämnden 2019-06-01 0 Avslutad
Skylt hastighetsbegränsning och hinder Ulf Axelsson Servicenämnden 2019-06-30 1 Avslutad
Rädda Storån! Ulf Axelsson Servicenämnden 2020-02-10 5 Avslutad
Bygg bostäder på Vikingavallen Lars Schröder Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-03 0 Avslutad
Spara elkostnader! Stefan Rising Servicenämnden 2021-03-31 1 Avslutad